adidas eqt support adv 91 16 greycore black adidas eqt support adv 91 16 greycore black adidas eqt support adv triple black releases summer adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black available now adidas eqt support xeno pack eqt support 93 eqt support adv adidas originals eqt support xeno pack adidas eqt support xeno pack launches next month adidas eqt support og pack releasing soon this adidas eqt support og pack is releasing soon adidas eqt support 93 primeknit ba7506 adidas eqt light green pack womens adidas eqt light green pack coming soon this adidas eqt light green pack is exclusively for the ladies adidas eqt support adv white black adidas eqt support adv black adidas eqt turbo red collection adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv zebra coming soon

Wychowanie młodego czytelnika

        Czytanie pobudza wyobraźnię i rozwija intelekt dziecka. Ważne jest też to, co nasze dzieci czytają. Następuje wtedy wychowanie przez czytanie. Opowiadania dla dzieci z morałem to niezbędnik w każdym domu!
Każdy rodzic stara się wychować swoje dziecko jak najlepiej. Jednak nie zawsze przekazywane wartości są odbierane przez dziecko tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niektóre problemy, ujęte w ciekawej formie opowiadań dla dzieci z morałem, bardziej trafiają do dziecka. Co ważniejsze, regularnie czytające dziecko ciągle ćwiczy swój umysł i dzięki temu odnosi lepsze sukcesy w szkole.
Książka wzbogaca wiedzę małego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań. Czytając książki dziecko styka się z treściami kulturowymi, które wpływają na kształtowanie i wszechstronny rozwój osobowości.
Około siódmego roku życia, w miesiącach poprzedzających pójście do szkoły następuje zazwyczaj nasilenie potrzeby kontaktu z książką. Książka w tym okresie daje możliwość samodzielnego poszukiwania wiadomości, doznań emocjonalnych ale również jest wprowadzeniem w świat literacki i uczestniczenia w nim.
Chcąc oddziaływać na młodego czytelnika, trzeba wywołać w nim przeżycia, odnieść się do jego najistotniejszych zainteresowań i potrzeb. Książka wpływa na wolę i uczucia człowieka, budzi i krystalizuje zainteresowania, kształtuje jego postawy życiowe i aspiracje oraz wpływa na jego postępowanie. Te wartości są bardzo ważne dla młodego czytelnika w stadium formowania swoich przekonań i poglądów. Stąd też, takie oddziaływanie książki silniej wpływa na młodzież niż na człowieka dorosłego. Funkcja książki związana jest z rozwojem przemian w strukturze społecznej. W tej sytuacji książka stała się jednym z wielu środków przekazu.
Opowiadania dla dzieci z morałem kształtują przeżycia artystyczne, formują ich potrzeby psychiczne oraz nastawienia. Na psychikę młodego czytelnika oddziaływuje poprzez wzbudzanie w nim przeżyć uczuciowych, które z kolei pobudzają aktywność poznawczą. Opowiadania z morałem oddziaływają również na kształcenie wartościowych postaw i potrzeb poznawczych. Kształtuje się tu postawa „ otwartego umysłu”. Oznacza to, iż literatura uczy zauważać problemy, uczy jak o nich myśleć. Dzięki artystycznym przeżyciom czytelnik rozwija możliwości poznawcze tzw. intuicyjne. Ten rodzaj poznania odgrywa dużą rolę w procesie uczenia się. Czytanie książek wpływa również na rozwijanie zasobu słownictwa i posługiwanie się nim w codziennym życiu.
Co ciekawe, literatura działa także uspokajająco. Książka stanowi niejako pomost łączący czytelnika z innymi ludźmi poprzez nurtujące ich problemy. Pozwala to lepiej zrozumieć swoje własne przeżycia i znaleźć drogę ich rozwiązania.
Wychowawcza funkcja opowiadań z morałem przejawia się również w sferze moralnej osobowości młodego czytelnika. Wiek dorastania to okres intensywnego kształtowania obrazu własnej przyszłości, dokonywania wyboru drogi życiowej oraz podejmowania decyzji. Prowadzi to niejednokrotnie do zachwiania równowagi osobowości oraz do poszukiwania nowych doznań. Odpowiednio dobrana literatura może tu przyjść z pomocą. Kształtowanie pojęć moralnych odbywa się przez rozbudzanie refleksji, które poszerzają zakres intelektualnych wyobrażeń.
Idealnie tutaj pasują baśnie, gdzie bardzo dobitnie postawiony jest problem dobra i zła. Dobroć, pracowitość, odwaga, a obok tego chciwość, skąpstwo, tchórzostwo i lenistwo, wzruszają czytelnika do głębi i każą mu stanąć po stronie pozytywnych wartości moralnych, których piękno baśni pokazuje. Lektura baśni czyni je lepszym, czystszym, bogatszym wewnętrznie, sprawia, że pragnie ono, aby na świecie triumfowało dobro i prawdziwa zasługa.
Baśnie rozwijają również inteligencję. Ich logika rozwija myślenie, uczy przewidywać i wyciągać wnioski na podstawie przesłanek, jakie stwarza działanie postaci baśniowych i łatwe do zaobserwowania konsekwencje tego działania.

adidas equipment black pack adidas eqt support black pack adidas eqt support adv black turbo red white mountaineering x adidas eqt 93 17 boost adidas eqt boost 9116 whiteturbo red drops next week adidas eqt support ultra releasing new mens womens colorways adidas eqt support adv clear pink clear pink adidas eqt springsummer 2017 womens exclusives release next week adidas eqt support adv camo pack first look adidas eqt support rf camoolive cargo release date adidas eqt support 9317 pink adidas eqt support adv white camo adidas eqt support 93 camo print bb1995 adidas eqt support adv clear pink new images adidas eqt boost 91 16 turbo red where to buy white mountaineering adidas eqt boost 93 17 adidas eqt boost 9316 adidas eqt boost 9316 year rooster adidas eqt support 9316 boost adidas originals eqt support 93 16 chinese new year